HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ

1. Dán link sản phẩm cần tìm mã giảm giá => "Tìm kiếm"

2. Bấm "Lấy Code" để chọn mã giảm giá.

3. Bấm "Sao chép" để lưu mã giảm giá